DMCA

رواق به حقوق مالکیت معنوی دیگران احترام می گذارد و طبق قانون DMCA ، رواق به ادعای نقض حق نسخه برداری در سایت در صورتی که به نماینده حقوقی رواق به شرح زیرارسال شود، به سرعت پاسخ خواهد داد. لذا پس از دریافت اخطاریه مبنی بر نقض حق نسخه برداری ، رواق هر اقدامی را که در رعایت مالکیت معنوی محتوی مناسب بداند انجام می دهد از جمله حذف مطالب ادعا شده که حق نسخه برداری آن نقض شده و یا قطع دسترسی برای افرادی که مکرر محتوای محافظت شده از حق نسخه برداری را نقض می کنند. اگر فکر می‌کنید که حقوق مالکیت معنوی شما توسط رواق یا توسط شخص ثالثی که مطالبی را در وب‌سایت یا برنامه‌های ما آپلود کرده ، نقض شده است، لطفاً اطلاعات زیر را به نماینده حقوقی به شکل زیر ارائه دهید.

فیلدهای لازم برای اطلاعیه :

• شرحی از اثر دارای حق چاپ یا سایر دارایی های معنوی که ادعا می کنید نقض شده است
• توضیح درباره جایی که ادعا می کنید مطالب نقض شده در سایت یا برنامه ها قرار دارد
• پیوندهایی را از سایت یا برنامه ای که ادعا می کنید نقض شده برای ما ارسال کنید
• آدرس، شماره تلفن و آدرس ایمیلی که می‌توانیم با شما تماس بگیریم و درشیوه ای متفاوت ، یک آدرس ایمیل که در آن شخص متخلف بتواندبا شما تماس بگیرد
• بیانیه ای مبنی بر اینکه شما با حسن نیت اعتقاد دارید که استفاده از آن توسط مالک حق نسخه برداری یا دیگر مالک حقوق مالکیت معنوی، توسط نماینده آن، یا توسط قانون مجاز نیست
• با توجه به مجازات شهادت دروغ ، بیانیه ای مبنی بر اینکه اطلاعات مندرج در اعلامیه شما دقیق است و شما مالک حق چاپ یا مالکیت معنوی هستید یا مجاز به اقدام از طرف مالک هستید
• امضای الکترونیکی یا فیزیکی شما
• و هر آنچه را که برای ادعای نقض شده شما لازم است ارسال کنید

اخطار !

در صورتی که مطالب یا فعالیتی که حق نسخه‌برداری شما را نقض می‌کند به صورت کاملا اشتباه نادرست معرفی کنید، ممکن است مسئول خسارات (از جمله هزینه‌ها و هزینه‌های وکیل) باشید. علاوه بر این، شما باید پیامدهای احتمالی استفاده منصفانه را در نتیجه Lenz v. Universal در نظر بگیرید. ما حق اعتراض به سوء استفاده از فرآیند DMCA را برای خود محفوظ می داریم و استفاده شما از این فرم این حق را از بین نمی برد اخطار DMCA شما برای طرفی که مطالب را در دسترس قرار داده ، ارسال می شود و همچنین ممکن است برای اشخاص ثالث مانند LumenDatabase ارسال شود. همچنین یادداشتی در سایت مورد نظر قرار داده می‌شود که در آن نام مالک حق نسخه‌ برداری که اخطار حذف را ارسال کرده ، ذکر می‌شود

ادعاهای نادرست نکنید سوء استفاده از این فرآیند ممکن است منجر به تعلیق حساب شما یا سایر عواقب قانونی شود

گزارش تخلف حق تکثیر :

شما می توانید گزارش تخلف حق تکثیر را علاوه بر ارسال این فرم ، به ایمیل ما ravaq.me@gmail.com با توضیحات لازم در بالا نیز ارسال نمایید

• نام قانونی کامل
• نام شرکت
• کشور
• شهر
• آدرس خیابان
• ایمیل
• شماره تلفن

اثر دارای حق نسخه‌برداری شما

لطفاً نشانی اینترنتی ( نشانی‌های اینترنتی یا عکس از صفحه رواق ) محتوای متخلف در رواق را ارائه دهید. اگر چندین نشانی اینترنتی برای گزارش دارید، لطفاً درهر خط یک نشانی اینترنت ارائه دهید.

توضیحات

لطفاً توضیح دهید که چرا/چگونه فکر می کنید محتوای مورد نظر حقوق صاحب حق نسخه برداری را نقض می کند.

رابطه شما با دارنده حقوق

○ من مالک حق نشر هستم!
○ من نماینده مجاز هستم!

اخطار!

لطفاً توجه داشته باشید که اگر شکایت شما به درستی پر نشده باشد یا ناقص باشد، به آن رسیدگی نمی کنیم.

گزارش تخلف حق تکثیر

شما می توانید گزارش تخلف حق تکثیر را علاوه بر ارسال این فرم ، به ایمیل ماinfo@ravaq.meبا توضیحات لازم در بالا نیز ارسال نمایید.

رابطه شما با دارنده حقوق *

اخطار! لطفاً توجه داشته باشید که اگر شکایت شما به درستی پر نشده باشد یا ناقص باشد، به آن رسیدگی نمی کنیم.